Team coaching

Önmagukkal való bátor szembenézés csapatoknak – spontán és kreatív légkörben.

A team coaching egy eredményorientált fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy a csapat hatékonyabbá váljon. Láthatóvá válnak az elakadások, de ugyanúgy a csapat működésére jellemző dinamikák is. A kapcsolatok minősége meghatározza a csapat eredményességét is. A team coaching során dolgozunk a bizalom és a biztonság kérdésein, és a csapattagok elköteleződnek a konstruktív együttműködés iránt, a vágyott jövő felépítésében. 

Miben segít a Team Coaching?

A vezetőnek

A csapatával közös munka során olyan helyzetekre, megoldandó elakadásokra és megoldási lehetőségekre lát rá, melyekkel a napi mókuskerékben nem tud igazán mélyen foglalkozni. Vezetői szerepét a csapat szemüvegén keresztül szemlélheti, valamint a csapaton belüli dilemmákat, kapcsolati dinamikákat intenzív és értékes élmények során tapasztalhatja meg. 

A csapatnak

A folyamat szervezetfejlesztési hatását vizsgálva, a csapatból az érettebb rendszerré válás kiemelt hozadék, ami a résztvevők közötti bizalom, tisztelet és elfogadás megerősítése, valamint a vakfoltokkal való bátor szembenézés által történik meg. Megnő a felelősségvállalás a csapaton belül, hatékonyabbá válik a működés és a konfliktuskezelés, egyszerűsödik a kommunikáció. 

A csapatnak

A folyamat szervezetfejlesztési hatását vizsgálva, a csapatból az érettebb rendszerré válás kiemelt hozadék, ami a résztvevők közötti bizalom, tisztelet és elfogadás megerősítése, valamint a vakfoltokkal való bátor szembenézés által történik meg. Megnő a felelősségvállalás a csapaton belül, hatékonyabbá válik a működés és a konfliktuskezelés, egyszerűsödik a kommunikáció.

A szervezetnek

A jelen állapot feltárása, a jövőkép és a küldetés megalkotása elősegíti a mindenki számára tiszta kép kialakítását; megjelenhetnek az értékek, az erőforrások; mélyebb megértésre juthatnak a környezeti hatások, illetve a stakeholderek céljainak és elvárásainak a működésükhöz való viszonyában; valamint a jövőképük megvalósításának tervét is létre tudják hozni közösen, a felelősségek és személyes vállalásaik megfogalmazása által.

A folyamat

Keretek

A team coachingot minden esetben a vezetővel való beszélgetés előzi meg arról, hogy neki és a csapatának mire van igazán szüksége. A feltárás szakasza körülbelül 1-3 hetet vesz igénybe, a team coaching ülések fél-egy nap időtartamúak, és jellemzően 3-6 hetente követik egymást.

A résztvevők minden esetben a vezető és szervezeti csapat tagjai. A team coaching munka professzionális titoktartás mellett zajlik.

Diagnózis

A vezetővel folytatott előzetes egyeztetést követően minden egyes csapattaggal interjút készítek: mi jellemző a csapatra most, mik a saját megéléseik, felmerülő igények és szükségletek. Az ebből megszülető diagnózist először a vezetővel, majd az első team coaching alkalommal anonimizált formában megosztom a teljes csapattal. Ez alapot adhat a közös munkához.

Célkitűzés

A csapattal közösen meghatározzuk a team coaching célját. Fontos, hogy mindenki elköteleződjön a téma mellett, hogy a csapat együtt fejlődhessen.

A folyamat és a módszertan

A szervezetfejlesztő team coaching ülések a csapat fejlődését szolgálják, melyhez megteremtjük és folyamatosan építjük a bizalmat és a pszichológiai biztonságot, elősegítve, hogy a csapat rálásson saját működésére és képesek legyenek cselekvésre, a céljaik felé vezető úton. 

Team coachként én adom a kereteket, melyek biztonságot teremtenek, és beavatkozásokkal segítem elő a tanulás maximalizálását egyéni, csoport és szervezeti szinten. Munkámat a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) alapelvei szerint végzem. A csoport és team coaching folyamatokban az ICF coach kompetenciáival és az Etikai Kódex alapján dolgozom.