Szolgáltatások

Team coaching

Önmagukkal való bátor szembenézés csapatoknak – spontán és kreatív légkörben. 

A hatékonyabb, egészséges csapatokért  

A coaching egy eredményorientált, cél specifikus és személyre szabott fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy a csapattagok szereprepertoárja gazdagodjon, új szerepet fejlesszenek ki és hatékonyabbá váljanak, változzanak. Láthatóvá válnak az elakadások, de ugyanúgy a csapat működésére jellemző dinamikák is. A kapcsolatok minősége meghatározza a csapat eredményességét is. A team coaching során dolgozunk a bizalom és a biztonság kérdésein, és a csapattagok elköteleződnek a konstruktív együttműködés iránt, a vágyott jövő felépítésében. 

Vezető és csapata 

Ha egy szervezetben változásra van szükség, azt sokszor eltérő perspektívából látják a vezetők és a munkatársak. Ezért a változás melletti elköteleződés is eltérő mértékű. A team coaching során minőségi időt tölt együtt vezető és csapata. A vezetők nem csak “kívülről” állnak a változás mellé, hanem a csapatukkal együtt, közösen néznek szembe az elakadásokkal, és ugyancsak közösen dolgoznak a megoldásokon, egyúttal önmagukon és kapcsolataikon is. Megismerik egymás motivációit, különféle nézőpontjait, igényeit, ezáltal közös célokat tudnak kitűzni, a kollektív felelősségvállalás jegyében.

Miben segít

a team coaching

A vezetőnek

A csapatával közös munka során olyan helyzetekre, megoldandó elakadásokra és megoldási lehetőségekre lát rá, melyekkel a napi mókuskerékben nem tud igazán mélyen foglalkozni. Vezetői szerepét a csapat szemüvegén keresztül szemlélheti, valamint a csapaton belüli dilemmákat, kapcsolati dinamikákat intenzív és értékes élmények során tapasztalhatja meg. 

A CSAPATNAK

A folyamat szervezetfejlesztési hatását vizsgálva, a csoportból csapattá válás kiemelt hozadék, ami a résztvevők közötti bizalom, tisztelet és elfogadás megerősítése által történik meg. A vizsgálódás során megteremtődik a tér egy új érzetből egy új gondolat születésének, amit sokkal erőteljesebbé és könnyebben elérhetővé tesznek a dramatikus munkából jövő technikák, a vizualitás és a csoport ereje. 

A szervezetnek

A jelen állapot feltárása, a jövőkép és a küldetés megalkotása elősegíti a mindenki számára tiszta kép kialakítását; megjelenhetnek az értékek, az erőforrások; mélyebb megértésre juthatnak a környezeti hatások, illetve a stakeholderek céljainak és elvárásainak a működésükhöz való viszonyában; valamint a jövőképük megvalósításának tervét is létre tudják hozni közösen, a felelősségek és személyes vállalásaik megfogalmazása által.

Dolgozzunk együtt!

Hogyan zajlik

a team coaching folyamat

A Keretek

Rendszeres időközönként, tervezetten vagy egy aktuális probléma, nehézség feldolgozására egyszeri alkalommal, fél/egy nap időtartamban. A team coachingot a vezetővel való beszélgetés előzi meg arról, hogy neki és a csapatának mire van igazán szüksége.

A résztvevők a vezető és szervezeti csapat tagjai; a csoportot egy vagy két team coach vezeti.

A módszertan

A megoldásfókuszú, cselekvésorientált team coaching ülések fázisai a ráhangolódás, az akció és a lezárás, azaz a sharing. 

Team coachként én adom a kereteket, melyek biztonságot teremtenek, és beavatkozásokkal segítem elő a tanulás maximalizálását egyéni, csoport és szervezeti szinten. Munkámat a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) alapelvei szerint végzem. A csoport és team coaching folyamatokban az ICF coach kompetenciáival és az Etikai Kódex alapján dolgozom. 

„EZ EGY ÚJ IDŐPONT, EGY ÚJ HELYZET EGY ÚJ TÁRSAS ÉLET ELÉRÉSÉHEZ!”

Max Clayton

Ha elérkezettnek látod az időt a változásra, fordulj hozzám bizalommal!