Action Learning

A csoport bölcsességére építve ad keretet a problémamegoldáshoz, és ezen túl vezetőfejlesztő és közösségépítő hatással is bír. 

Az Action Learning módszertana azonnali eredményt hoz számos vállalati probléma megoldásában és elengedhetetlen készségeket fejleszt. A résztvevők elkötelezetté válnak a tanulás iránt, és ezáltal együtt oldják meg egymás üzleti problémáit, munkával kapcsolatos dilemmáit. A kollektív tudás felhasználásával és kreatív módszerek segítségével letisztult akciótervet fogalmaznak meg a célok eléréséhez.

Miben segít az Action Learning?

Neked

A résztvevők saját valódi, munkával kapcsolatos problémáikon dolgoznak a csoport segítségével. Nem csak a témájukhoz fűződő akciótervvel, de értékes tanulásokkal, új perspektívákkal is gazdagodnak, akkor is, amikor nem ők vannak a Témagazda szerepében. Ezen kívül minden csoporttagnak van személyes fejlődési célja a folyamatra, ami lehet valamilyen vezetői kompetencia, vagy más olyan készség, attitűd, melyen elkötelezetten dolgoznak az alkalmak során.

A csoportnak

A találkozók során egy olyan bizalmi légkörben folyik a munka, amely lehetővé teszi a csoportkohézió erősödését, a csoport elköteleződését a közös fejlődésre. A résztvevők érkezhetnek azonos területről vagy teljesen különböző szervezeti egységekből: az erőforrásaikra támaszkodva a problémamegoldás egy teljesen új, és sokkal hatékonyabb formáját ismerhetik meg. A biztonságot szolgálják továbbá a csoport működésével kapcsolatos megállapodások, köztük a titoktartási egyezmény. 

A csoportnak

A találkozók során egy olyan bizalmi légkörben folyik a munka, amely lehetővé teszi a csoportkohézió erősödését, a csoport elköteleződését a közös fejlődésre. A résztvevők érkezhetnek azonos területről vagy teljesen különböző szervezeti egységekből: az erőforrásaikra támaszkodva a problémamegoldás egy teljesen új, és sokkal hatékonyabb formáját ismerhetik meg. A biztonságot szolgálják továbbá a csoport működésével kapcsolatos megállapodások, köztük a titoktartási egyezmény. 

A szervezetnek

A szervezeten belüli tudás mobilizálása sokkal gazdaságosabb, mint kívülről behozni. Azáltal, hogy az Action Learning a kollektív bölcsességre épít és átjárhatóvá teszi a kommunikációs csatornákat, hatékony eszközként működik vezetőképzésben, készségfejlesztésben, tehetséggondozásban, kultúra- és együttműködés fejlesztésben, csapatépítésben, változáskezelésben, valamint az innovációs gondolkodás elősegítésében.

A folyamat

Orientációs workshop

A csoport megismerkedik az Action Learning elméleti hátterével, valamint saját élményen keresztül magával a módszertannal és az akció tanulócsoport szerepeivel. Átbeszéljük a folyamat célját, struktúráját és kereteit. 

Action Learning csoportok

A résztvevők érkezhetnek a szervezeten belül azonos szakterületről vagy projektből, vagy akár teljesen eltérő divíziókból. A 6-10 fős csoport mindig az egyikük munkával kapcsolatos, aktuális dilemmáján, problémáján dolgozik, a team coach támogatásával, logikus, jól befogadható struktúrában. A bizalmi légkört elősegítendő, a csoporton belüli hierarchia nem támogatott.

Időtartam és gyakoriság

Az Action Learning folyamatalapú fejlesztést kínál: havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órában dolgozunk. Az egyes találkozók 2-3 téma feldolgozását teszik lehetővé, kiegészítve egy rövid készségfejlesztő tréninggel. A teljes folyamat hossza a csoport méretétől és a fejlesztés céljától is függ.

A módszertan

A Témagazda elmondja a problémáját/dilemmáját és azt, hogy milyen segítségre van szüksége a csoporttól. Figyeli a gondolatait, érzéseit, érzeteit, és akciótervet fogalmaz meg.

A Csoporttagok kérdéseket tesznek fel, hallgatnak, figyelnek, észreveszik saját és mások érzéseit, illetve feltevésekkel, együtt gondolkodással segítik a Témagazdát a problémája megoldásában – de nem oldják meg azt.

Team Coachként én adom a kereteket, melyek biztonságot teremtenek, és beavatkozásokkal segítem elő a tanulás maximalizálását egyéni, csoport és szervezeti szinten. Munkámat a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) alapelvei szerint végzem. A team coaching folyamatokban az ICF coach kompetenciáival és az Etikai Kódex alapján dolgozom.