Szolgáltatások

Action Learning

A team coaching egy különleges fajtája, amely a csoport bölcsességére építve ad keretet a problémamegoldáshoz, és ezen túl vezetőfejlesztő és közösségépítő hatással is bír.

Team coach által moderált kiscsoportos fejlesztés cégeknek

Az Action Learning módszertana azonnali eredményt hoz számos vállalati probléma megoldásában és elengedhetetlen készségeket fejleszt. Olyan csoportos coaching folyamat, ahol a résztvevők elkötelezetté válnak a tanulás iránt, és ezáltal együtt oldják meg egymás üzleti problémáit, munkával kapcsolatos dilemmáit. A kollektív tudás felhasználásával és kreatív módszerek segítségével letisztult akciótervet fogalmaznak meg a célok eléréséhez. 

MAXIMALIZÁLJA a tanulást egyéni, csoport és szervezeti szinten

Az Action Learning folyamatban a résztvevők arra szerződnek, hogy kilépnek a „passzív üzemmódból”, és elköteleződnek a csoportmunka iránt. Ez teremti meg azt a termékeny talajt, amelyből a készségszintű és attitűdváltozások csapat és szervezeti szintű változásokká növekedhetnek.

Miben segít

az Action Learning

Az egyénnek

A résztvevők saját valódi, munkával kapcsolatos problémáikon dolgoznak a csoport segítségével. Nem csak a témájukhoz fűződő akciótervvel, de értékes tanulásokkal, új perspektívákkal is gazdagodnak, akkor is, amikor nem ők vannak a Témagazda szerepében. Ezen kívül minden csoporttagnak van személyes fejlődési célja a folyamatra, ami lehet valamilyen vezetői kompetencia, vagy más olyan készség, attitűd, melyen elkötelezetten dolgoznak az alkalmak során. 

A csoportnak / CSAPATNAK

A találkozók során egy olyan bizalmi légkörben folyik a munka, amely lehetővé teszi a csoportkohézió erősödését, a csoport elköteleződését a közös fejlődésre. A résztvevők érkezhetnek azonos területről vagy teljesen különböző szervezeti egységekből: az erőforrásaikra támaszkodva a problémamegoldás egy teljesen új, és sokkal hatékonyabb formáját ismerhetik meg. A biztonságot szolgálják továbbá a csoport működésével kapcsolatos megállapodások, köztük a titoktartási egyezmény.

A szervezetnek

A szervezeten belüli tudás mobilizálása sokkal gazdaságosabb, mint kívülről behozni. Azáltal, hogy az Action Learning a kollektív bölcsességre épít és átjárhatóvá teszi a kommunikációs csatornákat, hatékony eszközként működik vezetőképzésben, készségfejlesztésben, tehetséggondozásban, kultúra- és együttműködés fejlesztésben, csapatépítésben, változáskezelésben, valamint az innovációs gondolkodás elősegítésében. 

Dolgozzunk együtt!

Hogyan zajlik

az Action Learning folyamat

ORIENTÁCIÓS WORKSHOP

A csoport megismerkedik az Action Learning elméleti hátterével, valamint saját élményen keresztül magával a módszertannal és az akció tanulócsoport szerepeivel. Átbeszéljük a folyamat célját, struktúráját és kereteit. 

Az ACTION LEARNING CSOPORTOK

A résztvevők érkezhetnek a szervezeten belül azonos szakterületről vagy projektből, vagy akár teljesen eltérő divíziókból. A 6-10 fős csoport mindig az egyikük munkával kapcsolatos, aktuális dilemmáján, problémáján dolgozik, a team coach támogatásával, logikus, jól befogadható struktúrában. A bizalmi légkört elősegítendő, a csoporton belüli hierarchia nem támogatott.

Időtartam és gyakoriság

Az Action Learning folyamatalapú fejlesztést kínál: havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órában dolgozunk. Az egyes találkozók 2-3 téma feldolgozását teszik lehetővé, kiegészítve egy rövid készségfejlesztő tréninggel. A teljes folyamat hossza a csoport méretétől és a fejlesztés céljától is függ.

A módszertan

A Témagazda elmondja a problémáját/dilemmáját és azt, hogy milyen segítségre van szüksége a csoporttól. Figyeli a gondolatait, érzéseit, érzeteit, és akciótervet fogalmaz meg.

A Csoporttagok kérdéseket tesznek fel, hallgatnak, figyelnek, észreveszik saját és mások érzéseit, illetve feltevésekkel, együtt gondolkodással segítik a Témagazdát a problémája megoldásában – de nem oldják meg azt.

Team Coachként én adom a kereteket, melyek biztonságot teremtenek, és beavatkozásokkal segítem elő a tanulás maximalizálását egyéni, csoport és szervezeti szinten. Munkámat a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) alapelvei szerint végzem. A team coaching folyamatokban az ICF coach kompetenciáival és az Etikai Kódex alapján dolgozom. 

„Nincs tanulás cselekvés nélkül, és nincs cselekvés tanulás nélkül.”

Reg Revans

Ha elérkezettnek látod az időt a változásra, fordulj hozzám bizalommal!